Varför har ditt pensionskapital vuxit så dåligt!?

Många har bolån i banken. För vissa är det nästan en sporta att hitta bästa möjliga ränta. Man följer trenderna, förhandlar med banken och byter bank då det visar sig vara lönsamt.

Vi får alla hem det orange kuvertet, som beskriver värdeutvecklingen på vårt statliga pensionskapital, de så kallade ”pensionsrätterna”. Många av oss har en större fordran på staten än vad banken har på oss. De flesta som jobbat heltid har betalat in miljoner till den statliga pensionen. Ändå bryr vi oss ganska lite om hur värdet på vårt pensionskapital utvecklas.

Titta nu på bilden nedan, och se hur det gått. Värdeökningen är lika för alla arbetande svenskar:

Bild:(c) 2017 Väino Vaher. Får ej reproduceras utan föregående skriftligt medgivande.

Så hur tycker du att staten har skött förvaltningen av ditt pensionskapital?

Siffrorna här ovan beskriver index-utvecklingen. Siffrorna gäller från 1974. En krona inbetald till staten det året har ökat i värde ca 10 gånger (utan hänsyn till inflation), medan samma krona hade ökat i värde 3 gånger mer på ett vanligt sparkonto på banken, och naturligtvis enormt mycket mer om den hade placerats i någon form av blandfond.

AP-fondernas siffror gäller från år 2001 och framåt.

Text: (c) 2017 Väino Vaher. Får ej reproduceras utan föregående skriftligt medgivande.