Sänkt skatt — men bara för ATP-pensionärer

Från 1 Januari 2018 sänks skatten på pension för dem födda år 1953 eller tidigare, dvs för ATP-pensionärerna. De yngre pensionärerna som redan drabbats hårt och fått finanisera de förluster som ATP-systemet medför, får ingen skattesänkning. Se Regeringens pressrelease för detaljer.

Skattesänkningen gäller alltså bara dem som är 65 år eller äldre per 1 Januari 2018. Är det en ren tillfällighet att man med kirurgisk precision undantar dem som inte ingår i ATP-systemet (dvs människor födda 1954 eller senare)?