Jobba till 69?

Annika Strandhäll_Socialminister
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Orsaken till att regeringen nu vill höja pensionsåldern är att avlasta statskassan kostnader och vältra dem på arbetsgivaren.

För den enskilde finns det få, om ens några, fördelar. För arbetsgivarna innebär ändringen massiva fördyringar och försämringar.

Läs mer här!