Om min pension, och kanske om din

Efter 42 yrkesverksamma år gick jag i pension i September 2017.

Jag har arbetat mesta tiden som företagare eller enmanskonsult med eget bolag. Jag har vant mig vid att det som gäller löntagare inte alltid gäller mig. Därför började jag tidigt titta på vad pensionering skulle innebära.

En sak förvånade mig: De löften som politikerna givit angående pension och pensionering verkade inte alls stämma längre! Det visade sig att det allmänna pensionssystemet är byggd på mycket lös grund, och att politikerna inte verkar ha vare sig förmåga eller ens avsikt att infria löftena. Istället tycks deras ”räddningsplan”, den gemensamma berättelsen om situationen, bygga på att alla skall ha en tillräckligt hög tjänstepension från sin arbetsgivare. På så sätt tycks man hoppas att folk inte märker att det statliga pensionssystemet tömts på sitt innehåll och saknar förmåga att ge ens en basal trygghet i framtiden.

Jag skapade denna portal för att redovisa hur min egen statliga pension ser ut, vad myndigheter marknadsför till medborgarna, och hur dessa två beskrivningar av verkligheten skiljer sig åt.

Eftersom ämnet är omfattande har jag valt att skilja ut det från mitt övriga tyckande, som ni finner på

 http://perspektiv.vaher.se

Det går inte att kommentera mina texter här på webben, men om ni har åsikter ni vill ventilera är ni välkomna att skicka mig e-post på

minpension@vaher.se

Jag kan dock inte lova att svara på varje brev.

Nöjsam läsning!

1 reaktion till “Om min pension, och kanske om din”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.