Om mig

Jag heter Väino Vaher och är nybliven pensionär, men jag har inte slutat arbeta och hoppas det dröjer länge än innan jag tvingas till det.

För den som inte redan visste det är det naturligtvis fullt möjligt att sköta ett vanligt jobb även som pensionär. Det finns inga hinder, och jag uppmanar alla som kan att överväga det alternativet, gärna som egenföretagare. 

Jag valde en tidig pension redan vid 61 års ålder eftersom jag började räkna på pensionssystemet. Mina resultat beskriver jag i den här portalen.

Till vardags sysslar jag med mjukvaru-projekt i olika former och på kommersiell basis. Jag är mer än vanligt intresserad av samhället och dess utveckling, men jag sorterar inte in mig på höger-vänster-skalan. Jag tror heller inte att jag passar på ena eller andra sidan av GAL-TAN skalan. I  botten har jag en examen i (mikro-)biologi. Det har givit mig en stor respekt för dem som förstår att leva i samklang med naturen och som inte ser sig som skilda från (eller t.o.m. överlägsna) naturen. Jag tror att min utbildning färgade min världsbild väldigt mycket.

Jag har jobbat som journalist, nyhetsredaktör och skribent inom olika former av media och är naturligtvis fortfarande medlem i Journalistförbundet liksom i Naturvetarna.

(c) 2017 Väino Vaher. Får ej reproduceras utan föregående skriftligt medgivande.

Kommentera